Ordinacija Bradičić-Vivoda nudi: Specijalistički pregledi, Pregledi za procjenu, kardiovaskularnog rizika, Ekspertize, Laboratorijska diagnostika, Holter tlaka, HbA1C