Nedelja, 9. marec 2008, ob 18. uri
Dom II. slovenskega tabora Žalec

Operete so bile nekoč zelo priljubljene in Žalec je z njimi že ustvaril svojo tradicijo. Pred dvema letoma so v Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec ob premieri operete Hmeljska princesa obljubili, da bodo nadaljevali in Žalec razvijali ter promovirali kot operetno mesto. Konec leta 2007 so tako na oder Doma II. slovenskega tabora Žalec postavili opereto Janka Gregorca – Melodije srca. Po premierni uprizoritvi 1. decembra je bilo v decembru, januarju in februarju še 8 ponovitev. Dober odziv gledalcev kaže zanimanje za to glasbeno zvrst in priznanje izvajalcem, poklicnim in ljubiteljskim glasbenikom, za njihova prizadevanja.
Dirigent operete je Franc Rizmal, režiser Henrik Neubauer.
Nastopa prek 80 poklicnih in ljubiteljskih ustvarjalcev, v glavnem domačinov:
Andreja Zakonjšek Krt, Marjan Trček, Nataša Krajnc, Sebastjan Podbregar, Dani Šlogar, Primož Krt, Anka Frece, Dušan Banko, Nataša Ferant, Irena Glušič, Sandra Križan, Henrik Èuvan, Lovro Korošec … in še mnogi