Knjigarna Azil vabi v Atrij ZRC na drugi debatni večer iz cikla Hudournik.

Gosti:

dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela
(sociologinja dela in izredna profesorica na FDV),

dr. Bogomir Kovač
(ekonomist in redni profesor na Ekonomski fakulteti),

mag. Matjaž Debelak
(Urad za enake možnosti)

Moderator: Primož Kraševec
(knjigarna Azil)

Politični razred, združen v Partnerstvu za razvoj, ves čas ponavlja, da je potrebno na izzive globalizacije in zaostrovanje globalne konkurence odgovoriti s socialnim kompromisom med fleksibilizacijo trga delovne sile, ki ga zahtevajo objektivni ekonomski pogoji, in ohranitvijo socialne varnosti, ki jo narekuje odgovornost države do njenih državljanov. A zdi se, da politični razred ostaja ujet v retoriko družbene formacije, ki jo želi preseči (“socialni” oziroma “razredni kompromis”, “napredek” in “razvoj” so pojmi klasične socialne države iz srede 20. stoletja) in obenem nesposoben dati kompromisu, o katerem govori, konkretno obliko – kot da bi bilo ritualno zaklinjanje, da potrebujemo reformo trga delovne sile, že kar uresničenje te reforme.
Ob odsotnosti jasnih političnih direktiv so na pritiske globalne konkurence odgovorili zaposlovalci sami in si začeli zniževati stroške z odpuščanjem žensk na porodniškem dopustu, s spraševanjem po družinskih načrtih pri zaposlovalnih intervjujih in s sestavljanjem pogodb, ki vsebujejo določilo, da zaposlena v času trajanja pogodbe ne bo zanosila. S tem so prišli v nasprotje z obstoječo zakonodajo, ki takšne dejavnosti izrecno prepoveduje in sprožili mnoge javne polemike.
V teh polemikah so se na eni strani znašli zaposleni, iskalci zaposlitve, sindikati in zagovorniki obstoječe zakonodaje, na drugi pa zaposlovalci in zagovorniki prostega trga. Prvi zagovarjajo vrednote socialne pravičnosti, pravice do dela in enakega dostopa do zaposlitve, medtem ko drugi zagovarjajo vrednote svobodnega podjetništva in svobodnega odločanja zaposlovalcev o najemanju zaposlenih. Prvi želijo trg delovne sile regulirati politično, v skladu z maksimo enakosti, drugi glede na ekonomske kriterije – učinkovitost, konkurenčnost, ekonomičnost.
V debatnem večeru bomo soočili argumente obeh pozicij in raziskovali pogoje njune nezdružljivosti, za katero si politični razred tako neuspešno prizadeva. Naš namen ni pomagati poličnemu razredu rešiti to protislovje, temveč raziskati način njegove formacije in njegove družbene, politične in ideološke učinke. Primer spolne diskriminacije pri zaposlovanju je le eden izmed mnogih učinkov tega “trka dveh svetov”, a gre za ključen primer, saj se ravno na primeru težav, ki jih imajo mlade ženske pri pridobivanju in ohranjanju zaposlitve, jasno pokaže protislovje med političnimi pridobitvami moderne in njenim ekonomskim razvojem – enakost ne glede na vse osebne okoliščine (denimo to, da reprodukcija vrste polovici človeštva za določen čas zmanjša produktivnost in delovno učinkovitost) je nekompatibilna s povsem svobodnim trgom delovne sile, kjer dobijo zaposlitev le najboljši, najproduktivnejši in najučinkovitejši.

HUDOURNIK je cikel debatnih večerov, ki jih pripravlja Knjigarna Azil. Teme debat se dotikajo aktualnih problemov, ki zadevajo vse nas, ki si v tem hipu delimo planet. Prvi debatni večer je marca tega leta z gosti iz tujine obravnaval vojno v BIH ter potenciale stripa kot medija vojnega poročanja. V prihodnosti se nameravamo zagristi v okoljske probleme, v kulturno politiko ali pač karkoli, kar bo v danem trenutku klicalo k trezni debati.
Cilj debatnih večerov je zmanjševanje apatije in spodbujanje refleksije.

Produkcija: Knjigarna Azil, ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

[b]Kaj:[/b] Pogovor[b]
Kdaj:[/b] tor, 29.5.
ob 19.00
[b]Kje:[/b] ZRC SAZU, Ljubljana