Julijski sredin večer v Info središču Triglavska roža na Bledu, ki že utečeno združuje strokovno predavanje in likovno razstavo, se s svojo tematiko vključuje v obeležitev za naravovarstvo pomembnega dneva v juliju..

Zadnjo nedeljo v juliju obeležujemo Mednarodni dan barij (International Bog Day). Barja nemalokrat obravnavamo kot ničvredno zemljo.Vendar imajo številne funkcije, ki so pomembne za ohranjanje našega planeta in biotske pestrosti, kateri je posvečeno celotno lto 2010. Dve pomembnejši funkciji s stališča človeka sta zadrževanje vode in ponor ogljikovega dioksida. Več o barjih in varstvu narave si lahko preberete v istoimenski publikaciji

Na Mednarodni dan barij se tako lahko odpravite na sprehod v Triglavski narodni park, kjer na učni poti okrog barja Goreljek lahko barje neposredno spoznate

Posebej ob Mednarodnem dnevu barij pa smo v okviru Sredinega večera pripravili predavanje, ki povezuje barje z aktivnostmi človeka na in ob njem v preteklosti. Spoznali bomo barje na pragu naše prestolnice. Ljubljansko barje, ki je tako zaradi bogate narave kot tudi kulturne dediščine od leta 2008 razglašeno za krajinski park, nam bo iz arheološkega stališča predstavil doktor arheoloških znanosti Anton Velušček iz Inštituta za arheologijo pri ZRC SAZU.

Letošnje likovne razstave so posvečene umetniškemu pogledu na različna zavarovana območje v Sloveniji in julijska, ki obeležuje Mednarodni dan barij, nam bo približala Ljubljansko barje. Milan Lampe upodablja Barje na svojstven način, saj pri slikanju uporablja barjansko zemljo. Bil je učenec akademskega slikarja Toneta Lapajneta, ki na podoben način raziskuje uporabnost barjanske zemlje v umetniške namene. Na slikah Milana Lampeta Ljubljansko barje zaživi v svoji krajinski lepoti narave in značilnega rastlinja, razpokana barjanska zemlja pa na platnih prinaša vtis prvinskosti in neposredne povezanosti s tem ogroženim delom slovenske narave.